ما را انتخاب کنید

دلیل انتخاب Gimnas چیست؟

مربیان حرفه ای

داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به شما می دهد و سبب می شود کار خود را بهتر انجام دهید. با ساده ترین روشها و امکانات می توانید اندامی زیبا داشته باشید.

فعالیت هر روزه

داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به شما می دهد و سبب می شود کار خود را بهتر انجام دهید. با ساده ترین روشها و امکانات می توانید اندامی زیبا داشته باشید.

کلاس های گروهی

داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به شما می دهد و سبب می شود کار خود را بهتر انجام دهید. با ساده ترین روشها و امکانات می توانید اندامی زیبا داشته باشید.

انتخاب برنامه مورد نظر

برنامه کلاس های ما

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه